Tiroidektomi Ameliyatı

Tiroidektomi Ameliyatı

Anasayfa / Tiroidektomi Ameliyatı

Tiroidektomi Ameliyatı

Tiroidektomi Ameliyatı : Troid bezinin tamamını yada bir kısımının çıkalrıldığı ameliyattır. Troid nodülüne sahip olan hastalarda tanı iğne ile alınacak bir biyopsi ile konur. Hastada kanser varlığı yada kanser şüphesi varlığı ameliyatı zorunlu kılar. Troid bezi 2 lobdan oluşmaktadır ve mevcut kitlenin büyüklüğü, kanser tipi, diğer lobda nodül varlığı gibi pek çok etken göz önünde bulundurularak kısmen yada tamamen troid bezinin çıkarılması ameliyatı yapılır. Yine kanser tipine ve yayılımına göre operasyona troid bezinin etrafındaki ve ek olara boyun lenf nodlarının temizlenmesinin eklendiği boyun diseksiyonu eklenebilir. Tüm troid bezinin çıkarıldı hastalar ömür boyu troid hormon ilacı kullanmak zorunda olacağını bilmelidir. Ayrıca özellikle troid etrafındaki lenf nodlarınında çıkarılacağı santral dşseksiyon yapılması durumunda troid bez etrafında yerleşmiş olan paratroid bezlerinin dolaşımı bozulabilir ve hastanın aktif D vitamini ile birlikte kalsiyum alması gerekebilir. Troid bezinin yakın komuluğunda ses tellerinin motor harekelerinden sorumlu olan N. Laryngeus Recurrens olarak adlandırılan sinirin zedelenmesine bağlı olarak geçici yada kalıcı ses kısıklığına ek solunum sıkıntısı gelişebileceği mutlaka bilinmelidir. Mevcut komplikasyonlar deneyimli ellerde azalsa da, üstün cerrahi tecrübe ve azami özen gösterilmesine rağmen mevcut komplikasyonların gelişebileceği bilinmelidir.  Kliniğimizde tüm troid bezi tümörleri başarılı şekilde ameliyat edilmektedir. Troid kanserlerinde tedavi yapılacak olan ameliyat ile bitmeyebilir. Radyoaktif iyot tedavisi veya kemoradyoterapi ihtiyacının olabileceği unutulmamalıdır. Hastanın hekim tarafında iyi şekilde bilgilendirilmesi önemlidir.