Tükrük Bezi Tümörleri

Tükrük Bezi Tümörleri

Anasayfa / Tükrük Bezi Tümörleri

Tükrük Bezi Tümörleri

Tükrük Bezi Tümörleri :  Nadir olarak görülmektedirler, tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadırlar. Tükrük bezi tömörleri daha çok parotis bezi olarak adlandırılan kulak ön ve altında yer alan bez kaynaklılıdır. Çoğunlukla iyi huylu tümörlere rastlanmakla birlikte kimi tümörlerde kanserleşme riski kimilerinde kozmetik deformite ve büyüdükçe operasyonel komplikasyon riskinde artma nedeni ile ameliyat önermekteyiz. En sık pleomorfik adenom gelişmekte ve düşük orandada olsa kanserleşime riski taşımaktadır. Sigara içenlerde ise warthin tümörüne sık rastlanır ve iki taraflı olma eğilimindedir. En sık olarak yer aldığı parotis bezinde yapılacak ameliyattan söz edecek olursak bu bez yüzeyel ve derin lobdan meydana gelmekte ve ameliyatta yüzeyel lob çıkkarılmaktadır. Burada önemli olan husus yüzeyel ve derin lob  arasında yer alan ve fasiyal sinir olarak adlandırılan yüzün motor kaslarını innerve eden sinirin yer almasıdır. Bu sinirin korunması için tecrübe gerekmekte ve azami dikkat gösterilerek ameliyat yapılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki ne kadar tecrübeli olunursa olunsun ne kadar özen gösterilirse gösterilsin sinir hasarına bağlı geçici yada kalıcı yüz felci gelişme riski her zaman mevcuttur ve hasta ile hekim tüm ayrıntıları konuşmalı hasta mevcut riski bilerek operfasyona alınmalıdır. Tükrük bezi tümörü kanserlerinde daha komlişke yaklaşımlar gerekmekte. Tüm tükrük bezi çıkarılabilmekte ve boyun lenf nodlarını temizlemek için tedaviye boyun diseksiyonu eklenmesi gerekebilmektedir.  Temel esas hasta ve hekim arasında güven bağının oluşması ve hastanın oluşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesidir. Kliniğimizde tüm tükrük bezi tümörleri başarılı şeklde ameliyat edilmektedir. Tükrük bezi kanserlerinde tedavinin ameliyat ile bitmeyeceği, sıkı takibin şart olduğu ve ileri-yüksek grade tümörlerde kemoradyoterapi gibi ek onkolojik tedavilerin gerekebileceği unutulmamalıdır.